Dit zijn onze kernwaarden

Deze waarden drijven ons, ze zijn onze richtlijnen, ze geven weer waar we voor staan, waar we in geloven en hoe wij zaken doen.

values
1

Integriteit en transparantie

We leggen de grootst mogelijke integriteit en ethiek aan de dag. We geloven in een transparante, eerlijke en rechtdoorzee manier van zakendoen. Dat impliceert een open en eerlijke communicatie, het delen van best practices, en rekenschap. We zijn loyaal, respectvol en integer in de relatie met onze stakeholders. In onze visie zijn integriteit en transparantie de belangrijkste waarden. Alles is op deze twee basiswaarden gebaseerd.

2

Passie en ondernemerschap

Ondernemerschap zit in ons DNA. We zijn gepassioneerd door bedrijven en door zakendoen. We verwachten van onze partners eenzelfde geest van ondernemerschap. We waarderen en promoten het voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om het voortouw te nemen, om te vernieuwen en te differentiëren. We zijn proactief en willen de concurrentie steeds een flinke stap voor blijven.  We geloven dat gepassioneerde ondernemers een werkomgeving creëren die inspirerend en fun is en die opportuniteiten schept. We zijn pleitbezorgers van een inspirerende omgeving en een positieve, optimistische manier van zakendoen.

3

Klant- en servicegericht

Uiteindelijk zijn onze hoogste doelen klantenservice en -tevredenheid. We zoeken naar de beste creatieve en innoverende oplossingen en we zijn er fier op onze klanten de meest optimale service en samenwerking te kunnen bieden. We bieden onze klanten toegevoegde waarde door steeds een stap verder te gaan.

4

Verantwoordelijkheid en Ownership

We gedragen ons als verantwoordelijke en betrokken eigenaars. We nemen de verantwoordelijkheid op voor succes én mislukking. We geloven in teamwork, niet in eenmansacties. We gedragen ons voorzichtig en verantwoordelijk in de manier waarop we met onze troeven, onze financiële en andere middelen omgaan. We zorgen ervoor dat mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We moedigen professioneel ownership aan en we nemen ook de lastige en harde beslissingen wanneer dat nodig is. We houden onze beloften, leven onze engagementen na en we geven persoonlijk rekenschap voor onze acties en resultaten.

5

Hands-on en no-nonsense

Onze houding is actief positief: ‘we get the job done’. We vragen en geven eerlijke en directe feedback. We blijven steeds lessen trekken uit zowel successen als mislukkingen. We streven er onafgebroken naar om onze processen, procedures en activiteiten te optimaliseren. We werken proactief en we zijn trots op onze hoge snelheid van uitvoering.
Als u uw waarden en uw manier van zakendoen weerspiegeld ziet in deze D.I.G. waarden, dan willen wij uw vertrouwenspartner voor groei worden.

Ons DNA Onze filosofie Onze activiteiten